Seguidores

domingo, 13 de septiembre de 2020

Toponímia de Cabrera de Mar. " EL MONTCABRER "

 E escollit Cabrera de mar per aquest treball de toponímia i história àntiga per l'abandó que té aquest municipi amb el seu passat ésplendid com àntiga Capital de la Laietània. En temps dels Ibers  l'oppida estat d'ILTURO dominava un bast territori per els corredors de la serralada del montnegre i la serralada litoral on conectava amb els jaciments ibers del turó del vent i d'altres com Céllecs, l'oppidum de la cadira del bisbe (Premià de dalt) el poblat ibéric de Sant Miquel,  i el poblat ibéric de Castellruf, que abastien L'oppidum principal d'ILTURO

Els Laiesken que es el nom indígena dels Laietans tenien la ciutat estat situada en la montanya de Burriac  en el vesant asoleiat mirant al mar. Al ser una extensió gran pero en la pendent de la montanya es varen fer terrasses amb carrers per poguer fer habitable l'enclau. Una murralla amb torres cuadrangulars protegia l'oppidum. Al cim del turó de Burriac on avui hi han les restes de l'ermita de sant Vicenç es va trobar en una campanya d'excavacions un exvot femení d'epoca ibérica de caire helenistic pel que pensem va ser abans un indret de culte iber i que posteriorment es va cristianitzar. I que per aquest motiu es va construir l'ermita l'any 800 aprox abans de la construcció del castell de Sant Vicenç.  Aprop d'Ilturo tenim la serralada litoral, amb tres petits cims un dels quals es va fer servir en temps dels ibers com a punt de Guaita i després pels romans. Té el nom del Turó de l'infern (325 m.), nom que prové de l'edat mitjana quan l'amo del castell de Sant Vicenç feia penjar en les forques els malfactors. El motiu es que desde la plana de Cabrera es veu perfectament la silueta dels turons i era un avís pels vilatans de bona conducta envers el senyor feudal. Els abusos del senyor feudal envers els vilatans, agricultors i dones remeieres eren constants, per aixó la llegenda de la mala dona ve a ser un acte d'abús cap a una dona rosa i formosa vestida de blanc, que acaba desonrant el senyor feudal, acusantla després de ser una bruixa o mala dona. (les llegendes les podeu llegir en els enllaços web adjunts.)Forats picats en la pedra del turó de l'Infern on falcaven les forques d'on penjaven als lladres o malfactors en l'edat mitjana. hi han tres forats. En la primera foto es veuen tres pedres fent de falca.

          " EL MONTCABRER  I LA COVA DE LES ENCANTADES "

 

En época ibérica la cova de les encantades, situada asota la creu a pocs metres per sota del cim, va ser un lloc de culte ibér. Es varen trobar restes de cerámica en miniatura i ámfóres petites, com si fossin exvots per demanar abundáncia d'aigua i bones collites.També es varen trovar restes de pebeters de la deessa grega Deméter que era una deessa vinculada amb la fertilitat de la terra i els cultius. Cicle vivificador de la vida i la mort. Uns trossets de cerámica amb banyes dibuixades ens recorden la màgia de les banyes animals i la seva funció ritual. Aquets exvots eren llençats per la pendent i s'han trovat restes fins a la vall. El camí es rocallós i dificultós es a dir que es devia de fer un sacrifici físic per arrivar en aquest enclau. La millor hora sembla ser al capvespre.

La toponimia li dona els seguents noms : Cova de les bones dones, Cova de les males dones i Cova de les encantades. A l'edat mitjana hi han llegendes de bruixes que viuen en les coves. Aprop d'aquesta coveta tenim el cau de les formigues i la coveta dels tres cercles. Es pensa que aquesta inscultura dels tres cercles no es àntiga. Adjunto trevall de Ramon Coll On podeu llegir  les llegendes medievals relacionades amb les males dones i el trevall arqueológic dins la cova de les encantades.https://ojs.uv.es/index.php/saguntumextra/article/view/2737/0

Amb l'ocupació romana aquest enclau ritualistic dels Ibers sembla ser substituit amb el temps per el temple Mitraic de Can Modolell. Destaca l'etapa alt imperial romana com a moment de major influencia. Es rendia culte al déu romà Neptú, Silvà i a una deessa de nom desconegut posteriorment al déu solar Iranià Mitra, tant venerat pels soldats romans. https://www.cabrerademar.cat/el-municipi/patrimoni-arqueologic/modolell

El MontCabrer (307 m.) deu el seu nom al animal  càprid. Com la vil.la de Cabrera i la vil.la de Cabrils, Són noms que nomenen aquest animal que degué ser abundant en l'antiguitat com a sustent dels grups humans. Aprop d'Argentona tenim el turó de matacabres. de 406 m. Hi han d'altres montanyes nomenades Montcabrer com per exemple a la provincia d'Alacant.

https://es.wikipedia.org/wiki/Montcabrer

Una llegenda diu que un dia lleig d'hivern hi va morir un cabrer procedent dels pirineus i que vivía a Cabrils. El cabrer era molt conegut i estimat per la seva traça en guarir malalties emprant herbes de les montanyes. I d'ací ve el nom de Montcabrer.

En el parc de la serralada litoral trovem nombroses mostres del neolític com els dolmens: 

Al terme de la Roca del vallés: Dolmen de Can Gol I i Can Gol II , la roca foradada, la pedra de les creus i la pedra de les orenetes. Dolmen de Can Planes. Pedra de l'escorpí. 

Al terme de Santa Maria de Martorelles: Dolmen de can Gurri , Poblat Ibéric de Castellruf dins del Turó de Castellruf (459 m.) i Dolmen de Castellruf.

Al terme de Vilassar de dalt : Dolmen la roca d'en Toni i creu de Can Boquet.

Coves: La cova de les encantades.( Cabrera) La cova de la granota, la cova de l'ermità ó de Can Nadal.(Vilanova del Vallès.)

Fonts : 

Font picant a Burriac, dita també manantial Modolell. Pensem que els Ibers coneixien d'aquestes surgencies naturals aprop d'Ilturo. En Ramon Coll pensa que podría haver una relació entre el santuari i aquestes aigues curatives. El càs es que no tenim constancia de la font fins l'any 1859 on es descobrí casualment. https://ca.wikipedia.org/wiki/Font_Picant_de_Cabrera

Font Picant d'Argentona : En el segle XIX es va construir un balneari que amb el temps va quedar abandonat. Actualment s'ha tencat la font per estar contaminada per una concentració de 2500 micrograms x llitre de manganés.

La Font del ferro: d'un cany surt aigua ferraginosa i de l'altre cany surt aigua d'un altra mina.

Arbres Monumentals per la zona :

 El Garrofer mes vell de Catalunya aprop Cabrils, conegut com el "garrofer de Mataró " i el xiprer de l'ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes (Arbre monumental de la Roca del Vallés.) i Les encines del Dolmen Roca d'en Toni.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Garrofer_de_Montcabrer

https://ca.wikipedia.org/wiki/Xiprer_de_Sant_Bartomeu

https://www.raco.cat/index.php/Fonts/article/view/129044/187545

TURONS de la serralada litoral : Turó d'en Tarau (Montnegre) , Turó dels Castellans, Turó cremat, Turó de Matacabres, Turó dels Oriols, Turó de Can cirers, Turó de Burriac, Turó de l'infern, (el Montcabrer) Turó d'Aquença, Turó de Céllecs (poblat Ibér de Céllecs abandonat)Turó de Can Nadal , Turó d'en Lloberes, Turó de Can Cirera, Turó de Montcau, Turó de Castellruf, (poblat Ibér de Castellruf , abandonat) Turó d'en Galceran, Turó de Lledó, Turó d'en Baldiri, Turó d'en Cases. ( Poblat ibéric de Sant Miquel aprop castell de sant Miquel.)

LLEGENDES :

L'encantada: https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Llegenda_de_l%27Encantada

La bruixa de la pinta d'or : http://win.memcat.org/telemat/llegend/pinta.htm

LLegendes de la serralada : http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/332916383.pdf 

LLegendes Ramon Coll : https://www.llegendesdecatalunya.cat/lobra-academica-sobre-bruixeria-de-pau-castell-granados-i-ramon-coll-monteagudo/

LLocs peculiars : https://senderismoenimagenes.blogspot.com/2016/07/bosc-encantat-dorrius.html     


Bibliografía: Consultant enllaços web.

Adjunto pàgina web : https://www.cabrerademarpatrimoni.cat/

Agraiments a : Josep Maria Rovira. Pel guiatge históric per Burriac, el turó del l'infern i el Montcabrer.

LLegendes medievals : Ramon Coll. Bibliografia dins web: https://www.cabrerademarpatrimoni.cat/

Estudis arqueológics de la cova de les encantades desde el Neolític. Ramon Coll.

Ajuntament de Cabrera de Mar : festival " Reviu Ilturo" visites guiades a can Modolell, Oppidum Ibéric d'Ilturo, Termes romanes, forn, Masies Catalanes.Web: http://gaudeixcabrera.cat/cat/inici.html


sábado, 22 de febrero de 2020

MONEDAS DIFERENTES, SIGNARIO IBERICO.

Algunas cecas monetales iberas acuñarón monedas con leyendas muy largas. algunas se refieren al tipo de monedas o su valor. Otras encambio tienen escritos los nombres de Régulos o Gobernantes Iberos.

ILTIRTASALIRBAN esta moneda yo la transcribo y desgloso así : ILTIRDA : Oppida íbéro que en época romana se llamó ILERDA. Siendo la letra final DA envez de TA,         ILTIRDA-SALIR-BAN
Ban : Según último estudio de Joan Ferrer i Jané se refiere a unidad monetal.
Salir: es moneda de plata.
Para traducir con nuestro idioma actual hemos de cambiar el sentido de las palabras. BAN-SALIR-ILTIRDA. = Unidad de moneda de plata de Iltirda.

Foto del libro CORPVS del numismático Leandre Villaronga.
 Dep. legal : M-4192-1994

ARSEETARBAN: Oppida Ibérico portuario de Arse que nos deja esta moneda.
 Ban = unidad de moneda
 Etar = ? comparando con el euskera arcaico Getaria i el latín Cetaria = fábrica de salazones. Podriamos interpretar como manufactura pesquera o puerto.
Arse = Oppida de Arse que en época romana será Saguntum.
para traducir al idioma actual cambiamos el sentido de las palabras:
BAN ETAR ARSE : Unidad de moneda ( puerto ?) de Arse.


1- ARSESKEN : moneda tribal . ARSES-KEN : El Territorrio de los Arses ( Los Arsetanos.) ó también podriamos comparar el etnónimo Ken con el Gens romano Gens de Arse.

2- ARSEETAR : Para traducir cambiemos orden : ETAR ARSE : Demomento nosé que significa Etar  aunque pienso que podría significar puerto.

3-ARSAKISKUEKIAR : Me parece que la letra Ki podria ser GI Voy a cambiarla:    ARSA-GISKU-EGIAR   ahora cambio el orden.
EGIAR-GISKU-ARSA : propuesta: Verdadero (Tipo de moneda , dracma, denario ? ) de ARSE.
Egiar sale en textos íberos de caràcter funerario. En Euskadi hay un monumento funerario megalítico que se llama Cromlech de Egiar.
Egiaz : significa verdadero, verdad, cierto, en Euskera actual.

4- ARSE/ETAR : Falta Encontrar el significado de la palabra Etar .
En el diicionario de euskera Etarte: espacio entre paredes. ¿Podría ser que Etar se refiriese al puerto ?         Propuesta : Puerto de Arse .

5-ARSEETARKIKURKUR : Cambio la letra Ki por una GI,  GIKURKUR  Pienso que se refiere a un cargo público o noble, pués se asemeja a una moneda de los caudillos Galos (con inscripción ibera Kurukuru-Atin.)
Etar  :  Puerto de Arse ?       GIKURKUR-ETAR-ARSE .

6- ARSEKITAR   cambio la letra Ki x una GI.  ARSE-GITAR.  ó  ARSE-GIDAR.
teniendo en cuenta que són letras para dos sonoridades X = Da / Ta   y  la otra Gi/KI
Gidar en el diicionario de lengua euskerra tiene estos significados : http://www.euskadi.eus/ab34aElhuyarHiztegiaWar/ab34ahiztegia/bilatu 
Me gusta el nº 3 que pone guia-Norte-luz-dirección. Me hizo pensar en que los marineros se orientaban con una estrella que era su guia para llegar a su destino.

7- Lectura del libro : ARSKITAR  podría leerse también ARS-GIDAR.
Gidar significado en euskera : guia. Siendo para los marineros importante la guia de las estrellas para llegar a puerto. Propuesta: Guiar a Arse.

8- ARSE .

13- IKORBELES : Nombre de un Gobernante de Arse posiblemente un Régulo pués Beles = al gran Señor . con conotaciones religiosas pués los Tirios llamarón Belus al Dios Ba'al. Los Púnicos como Asdru-ba'al ó Aní-ba'al són claros ejemplos.       BELES : El Gran señor IKOR : Nombre de persona.


viernes, 14 de febrero de 2020

Los ILERCAVONES y su Oppida Tyrika

La tribu de los Ilercavones sigue siendo la gran desconocida de la arqueológía Ibera Catalana. Como comenté en la tribu de los Ilergetes estas dos tribus en la antiguedad formarón una sola que acabó dividiendose con el paso del tiempo.
Hemos de ser conscientes que los Oppidas de los Ilercavones controlavan el curso fluvial del rio Iber. Ello nos lleva a pensar que tenían un control del comercio fluvial con las tribus celtíberas de Salduie y seguramente otras tribus más al norte como sucederá luego en época romana. Las barcas pasavan por territorrio de los Ilergetes con lo que seguramente tendrían algun tipo de alianza.
El Oppida que da nombre a esta tribu es el yacimiento arqueológico de la moleta del remei situado cerca del actual Alcanar. Que según textos griegos se llamava Tyrika. ( Tyrichae )
Este enclave arqueológico de 2800 m2 de terreno que se va excavando poco a poco a sacado a la luz  lo que fué el Oppida donde residian los caudillos Íberos. Controlavan el puerto del delta del Ebro y así se enriquecierón del comercio fluvial y con los mercaderes Griegos y Fenicios.
http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/moleta-del-remei
Hemos de esperar que salgan a la luz monedas de esta zona para verificar cual era el nombre en ibero de este oppida.
Pués si tenemos encuenta que los Romanos nombran a estos como ILERCAVONI y ILERGETAE vemos que ambos empiezan por Iler en latín que en Ibero devería de ser ILTIR.
Mi Hipotesis: si añadimos IL al nombre que le dan los griegos al oppida de Tyrika nos da : ILTIRIKA.
Comparto mismas conclusiones que Schulten en que el toponimo : TIR se refiere a la fundación inicial de un Pater fundador Tirio. Conservandose  en el lenguaje indígena como : IL-TIR-KA : Ciudad amurrallada fundada por los Tirios + Ka.

Lo que sería más lógico desde un punto comparativo con la escritura Latina posterior. aunque en la ora marítima nos salga en griego como Tyrichae.
Este Oppida de la Moleta del remei fue fundado en el siglo VII a.c. Las primeras construcciones no son propiamente Ibéricas. En la edad de hierro una comunidad humana se asienta cerca de la desembocadura del rio Sénia. Forman junto a estos otros asentamientos un conjunto común :
Puig de la Nau (Benicarlo) , Puig de la misericórdia (Vinarós),hasta la sierra d'Irta. por el otro lado el asentamiento de un régulo en sant Jaume, Mas d'en Serra. Controlando la zona de la ferradura. Se constata en esta primera fase contacto comercial con Fenicios. En el siglo VI estos asentamientos són destruidos y quemados por un incendio. (Se supone debido a un ataque de alguna tribu externa.) quedando desabitados estos enclaves x 150 años.
El año 450 a.c se ocupan estas poblaciones por otro grupo humano esta vez si Ibérico.
Ibérico pleno : Contacto con los Comerciantes Foceos d'Emporion y con los púnicos de la isla de Iboshim. Tyrichae e Hibera reorganiza el territorrio entre el rio Iber y la sierra de Irta.
Mi segunda hipótesis es que tanto Ilergetes como Ilercavones se nombravan ILTIRKES y acuñarón misma moneda con leyenda ILTIRKESKEN.
*****************************************************************
En época romana Como fué habitual en todas la regiones se hacía bajar de las colinas a los iberos para vivir más al llano en un lugar controlable. Del oppida de Iberá se funda HIBERA IULIA ILERCAVONIA en el delta del rio Iber.
Este municipio haría la función comercial de su antecesor Ibero pero ahora bajo control de Roma.
En su evolución cambia al nombre Romano de DERTOSA para ser hoy el actual Tortosa.  ( enlace de internet explicativo del municipio Hibera Iulia .)
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Ilercavonia-Dertosa&simpleSearch=0&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1
Extraido del libro CORPVS NUMMUM  de Leandre Villaronga , 
Dep legal : M- 4192-1994
Bibliografia: Guia del yacimiento la moleta del remei. GRAP, U.B, Museo comarcal del Montsià.
*****************************************************************La tribu dels Ilercavons segueix sent la gran desconeguda de l'Arqueologia Ibera Catalana. Com vaig comentar a la tribu dels Ilergets aquestes dues tribus en l'antiguitat formaren una de sola que va acabar separantse amb el pas del temps.
Hem de ser conscients que els Oppidas dels Ilercavons controlaven el curs fluvial de riu Iber. Això ens porta a pensar que tenien un control del comerç fluvial amb les tribus celtíberes de Salduie i segurament altres tribus més al nord com succeirà després en època romana. Les barques passaven per territori dels Ilergets amb els que segurament tindrien algun tipus d'aliança.
L'Oppida que dóna nom a aquesta tribu és el jaciment arqueològic de la moleta del remei situat a prop de l'actual Alcanar. Segons textos Grecs aquet oppida Iber s'anomenava Tyrika. ( Tyrichae en Grec ? )
Aquest jaciment arqueològic de 2800 m2 de terreny que es va excavant a poc a poc a tret a la llum el que va ser l'Oppida on residien els cabdills Ibers Ilercavons. Controlaven el port de delta de l'Ebre i així es van enriquir d'el comerç fluvial  amb els Celtíbers, els mercaders Grecs, Fenicis i Etruscs.
http://www.alcanar.org/tyrika-festival-iber-dalcanar-0
Hem d'esperar que surtin a la llum monedes d'aquesta zona per verificar quin era el nom en iber d'aquest oppida.
Doncs si tenim en compte que els Romans nomenen a aquests com ILERCAVONI i ILERGETAE veiem que tots dos comencen per iler en llatí que en Iber deuría ser : ILTIR.
La meva Hipotesi : si afegim IL al nom que li donen els Grecs a l'oppida de Tyrika ens dóna: ILTIRIKA.
Coincideixo amb Schulten en que el toponim Tir es refereix a que en el passat els Tiris varen assentarse en aquesta zona. Pobles com Tirig Iltirika o Tyrichae vindrian a parlar d'aquesta presencia dels Tiris, Posiblement un pare fundador que perdurá en el nom dels oppides Ibers. Així IL-TIR-DA Ciutat amurrallada de fundació Tiria +Da.
IL-TIR-KA : Ciutat amurrallada fundada pels Tiris + Ka.
El que seria més llògic des d'un punt comparatiu amb l'escriptura Grega i Llatina posterior.
 L'Oppida la moleta del remei es fundat al segle VII per un grup humà que no era iber. S'assenten a la desembocadura del riu Sénia juntament amb aquets altres poblats : Puig de la misericordia, (Vinarós) Puig de la nau (Benicarló) i un asentament residencia d'un capdill local a Sant Jaume, Mas d'en Serra. D'on controlaven la zona de la ferradurra i més enllà. Evidencies de comerç amb fenicis en el segle VII.
Al segle VI aquets asentaments són destruits deguts a uns atacants externs i es creman els asentaments. quedant desabitats per 150 anys.
Al Ibéric ple: 450 a.c.es torna a ocupar aquets ántics asentaments per un altre grup humà aquet cop Ibéric.
Contactes comercials amb Grecs Foceus d'Emporion i púnics de l'illa d'Ebussus.
Tyrichae e Hibera reorganitzen el territorri entre el delta del riu Iber i la serra d'Irta.
La meva segona hipòtesi és : que tant Ilergets com Ilercavons es nomenaven ILTIRKES en llengua ibera i van encunyar mateixa moneda amb llegenda Iltirkesken.
*******************************************************
En època romana Com va ser habitual en totes la regions penínsulars  feien baixar dels turons als ibers per viure més a la plana en un lloc controlable. De l'oppida d'Iberà nasqué Hibera IULIA ILERCAVONIA al delta del riu Iber.
Aquest municipi faria la funció comercial del seu antecessor Iber però ara sota control de Roma.
En la seva evolució canvia a el nom romà de DERTOSA per ser avui l'actual Tortosa.
   ( Enllaç d'internet explicatiu del municipi Hibera Iulia ILERCAVONIA.)
https://ilercavonia.fandom.com/wiki/Hibera
**********************************************************
Imatge del llibre CORPVS NUMMUM del escriptor i numismátic Leandre Villarronga. Dep legal : M- 4192 -1994.
Agraiments al gabinet numismàtic del MNAC. Barcelona.

Grups que treballen a la zona arqueológica del Montsià : GRAP.    U.B ,
On podeu veure les peçes excavades a la zona de  Tyrika. Museu comarcal del Montsià.
Bibliografia: Guia del jaciment ibéric de la moleta del remei. Ub. Grap , Museu comarcal del Montsià.
Añado un trabajo del señor : Arturo Pérez de la Universidad de LLeida en el cual comparto ciertas conclusiones.
1_ Nos referimos a ILTIRKESKEN  a dos tribus hermanas Ilergetes e Ilercavones. Viendo la expansión de esta moneda por ambos territorrios de Cataluña.
2_ No hallé moneda con inscripción ILTIRKA por eso contacté con este autor , el cual no me a contestado, para `preguntarle si tienen registrada dicha ceca que yo creo fué el oppida de la Moleta del remei el más grande de la zona que las fuentes Griegas nombran como Tyrichae i si le ponemos IL delante leeriamos ILTIRIKA. Actualmente el grupo de investigación arqueológica Gresepia estan trabajando en el yacimiento de L'Assut que a resultado mayor de lo esperado en extensión.
http://www.rap.udl.cat/export/sites/Arqueologia/ca/.galleries/Documents/21.3-Perez.pdf?fbclid=IwAR1gTdEL3UChQC5ISzjEvBrEKMVUSow1qlhEhMiAFRnSGlqVjhrFtfWIpUImiércoles, 5 de febrero de 2020

Analisis fonético y gramatical de las tribus Iberas

Mapa aproximado de las ciudades estado iberas en rojo y las cecas monetales referentes al nombre tribal en negro.
Cuando empezé esta iniciativa personal de actualización digital de las cecas monetales Ibericas referentes al nombre tribal pensé si las principales ciudades eran la raíz de la palabra y así és.
ciudad estado: INDIKA    Plural: INDIKES   ceca monetal: Indikesken
KEN : etnónimo que acompaña al plural de la ciudad comprendiendo Indikes como el nombre de la tribu si lo comparamos como nombramos hoy en día en catalán a estos: Indikets. En el transcurso del tiempo solo se le añadió una t.
El etnónimo Ken solo acompaña al nombre y podriamos hacer varias suposiciones de su antiguo significado como podría ser Territorrio de los Indikes.
Esta ciudad estado tuvó otra ciudad rival que los Emporitanos nombraron UNTIKA/ Undika  siendo el plural : UNTIKES / Undikes  Ceca : Untikesken
En el yacimiento arqueológico d'Ullastret lo que fué la antigua capital de los Indiketes constava de dos ciudades amurralladas una de cronología más antigua ubicada en l'illa d'en reixac rodeada por un lago que alimentava el rio D'Arró cuyo cauce fué desviado en época moderna. Nos tenemos que imaginar este yacimiento rodeado por humedales navegables que comunicavan hasta el mar.
Estos dos oppidas comerciaron con los griegos d'Emporion.
*****************************************************
AUSA : la actual ciudad de Vic  plural : Auses : los que habitan Ausa.
Ceca monetal : Ausesken
Ken : etnónimo que acompaña la palabra Ausesken : Ausetanos.
*****************************************************
KERE : Oppida de la actual LLivia en la Cerdaña. Plural : keres
Suposiciones : Se piensa que se les nombrava Keretes aunque no hay constancia de ceca monetal tribal. Corresponden a los Ceretanos. Catalán : Ceretans.
********************************************************
LAIE no se a ubicado la ciudad de Laie sabemos que Ilturo ostentó el cargo de ciudad estado de los layetanos y que hubó otros oppida que ostentaron este cargo. plural : Laies.
 ceca monetal .Laiesken : Tribu de los Layetanos.  Catalán : Laietans.
**********************************************************
ILTIRDA : actual ciudad de LLeida, antigua Ilerda romana.
ILTIRKES : plural de los habitantes de Iltirda y sus dominios.
Iltirkesken : Los Ilergetes.
Otras inscripciones monetales iberas: ILTIRDASALIRBAN : Según Joan Ferrer i Jané quién a transcrito la mayoria de plomos en ibero antiguo BAN se refiere a unidad (posiblemente este transcriptor a comparado con el número uno en Euskera Bat.) Siguiendo los últimos estudios vendria a decir : Unidad de plata de Iltirda.
*************************************************************
ILERCAVONI , Los Ilercavones formarón parte de la misma tribu que los ILTIRKES con lo que pienso acuñarón misma moneda tribal ILTIRKESKEN.
Oppida : Tirika. (Tyrichae fuentes griegas.) Falta ver en el futuro si se encuentran monedas con leyenda Tirika o Iltirika.?.
en la dominación Romana Hibera Iulia Ilercavonia pasa a ser el puerto más influyente. luego se acuñó moneda con el nombre de Dertosa.
**********************************************************
KESE : Oppida que és la raíz del nombre de los Cesetanos
También se acuño moneda con kesse, kesesalir.
No hay moneda tribal así que supongo que podrían llamarles Kesesken. Cesetanos.
Tarrakon fué en época romana la ciudad más importante de la zona Norte formando parte de la Tarraconensis Romana. monedas : Tarakon / Tarakonsalir
La palabra salir según estudios realizados x expertos se refiere a moneda de plata.
************************************************************
SEDE : Oppida de los Sedetanos. plural : SEDEIS.
Seteisken / Sedeisken : Sedetanos.
*******************************************************
BOLSKAN /OLSKAN : Actual ciudad de Huesca en época romana la llamarón OSCA.
OSKUM /OSKU : Dos maneras diferentes de acuñación monetal ibera. Foneticamente Osku se acerca a la latinización del nombre de Bolskan : Osca.
Oskumken : Los Oscenses.
*************************************************************
IAKA : Actual ciudad de Jaca. En esta zona no se a encontrado moneda acabada en Ken referente a Iaka, plural : Iakes.
 No obstante si vemos como es la raíz de la palabra latina IAKETANI.  Jacetanos.
************************************************************
 Los Ilercavones estuvierón emparentados con la tribu de los ilergetes según algunos investigadores en inicio formarón una sola tribu que se separo en dos.
Si comparamos la gramatica actual Iler-Cavons y la comparamos con los Iler-getes. Vemos como su raíz es identica asi pués tengo que suponer que el oppida que da nombre a esta tribu empieza por ILTIR igual que la ciudad de Iltirda aunque esta seria algo así como Iltirka? De echo esta tribu es por el momento un reto para seguir buscando pués según Leandre Villaronga su ciudad estado pudo ser Iberá o Dertosa.
El oppida más extenso de la zona el de la moleta del remei 2800 m2 se llamó Tyrichae x los Griegos . Tyrika en Alcanar si le añadimos Il delante leeriamos ILTIRIKA. seguramente el oppida más importante en el iberico pleno.
**************************************************************
Otobesa : Hoy Oropesa del mar (prov. Castellón)
Oppida portuario que da nombre a los OTOBESKEN.
Los Orepenses actuales. aunque más en el interior dela provincia de Castellón en Jérica se denominan Otobesa de Jérica.
*************************************************************
Edeta: Oppida que da nombre a la tribu de los Edetanos. Nombre que le dan los Griegos y Romanos.Fué un Oppida importante aunque no tenemos moneda que acabe en Ken.
Encambio en la ciudad portuaria de Arse si tenemos moneda  con el etnónimo ken. Debido a su importante puerto comercial que enriqueció la zona siendo una clara competencia para Edeta.
Arsesken : Los Arsetanos.
Arse se convirtió en Saguntum en época romana.
podeis ver en el enlace detallado de los Edetanos más inscripciones monetales donde sale ARSE-etar, ARSE-gitar, Arses-ken.
ARSEETARBAN: Según Joan ferrer i Jané, Ban se refiere a unidad al hablar de monedas.Unidad etar del municipio de ARSE.
https://idiomaiber.blogspot.com/2019/11/los-edetanos-y-su-regulo-edekon.html

***************************************************************
Urkesa : Oppida que da el nombre a la tribu : URKES-ken.
 Zona de la actual provincia de Albacete.
**************************************************************
Ikalkusken : Se piensa que pueda ser un oppida cercano a la necropolis de cerro Gil en iniesta. (prov. Cuenca) Foneticamente Ikalkus concuerda con la actual palabra Conquenses.
 la palabra kal podría estar ¿ relacionada con las minas de sal ? Famosas minas de sal mineral cerca de Egelasta.
***************************************************************

Mapa aproximado de la ubicación de las tribus nombres en Ibero en color negro.
rios color azul,  Oppidas principales normalmente relacionados con el nombre trival, color rojo.        tribus en marrón : nombres en latín.      Realizado x mi.
Y aquí acaban las semejanzas gramaticales monetales con el étnónimo Ken.
No se han encontrado monedas en la zona sur con esta terminación.
Por lo que los nombres de los Bastetanos, Carpetanos, Mastienos,Turdetanos y Túrdulos són nombres dados por los Griegos y Romanos para diferenciar estas tribus.
si vemos una relación entre las ciudades estado que són la raíz del nombre tribal.
Basti : actual Baza.           Baste-tani.   - Bastetanos.
Mastia: Mastienos      Pasó a Cartago-Nova.
Ore / Oreto : latinizada a Oretum en época romana.  Ore-tani   -  Oretanos

Turdetani: Por la raíz Tur vemos oppidas como Iliturgi, Isturgi, y fuera de esta zona en Granada :Ilturir viendo que foneticamente tienen nexos en común con los antepasados Tartesios de los Turdulos. Otros enclaves importantes fueron Spal que en época romana se llamaría Hispalis y Onuba aunque no tienen derivación del nombre Turde-tani.
Túrdulos: Una ciudad estado importante fué Ibulka que en época romana se llamo Obulko. Aunque el nombre dado a la tribu empieza por Tur tambien veamos pués el Oppida de Turirecina que en época romana se llamó Turi-Regia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Turirecina
Aunque este asentamiento es de época de ocupación romana,
Otro enclave fué Conisturgis capital de los Conios que fué ocupada por los Lusitanos. Vemos pués una relación gramatical similar con esta otra tribu emparentada con los tartesios, los Konii. (Conios)
ConisTurgis.
http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/medellin_tartesico_conisturgis_18
Me centro más en Konis-turgis como la principal ciudad estado de lo que fué una expansión Tartésica en tierras del interior. Pués el esplendor del Medellín romano muestra su importancia. Vemos pués que los oppidas mencionados anteriormente de Isturgis e Iliturgi acaban en turgi como este otro oppida.
Mi opinión personal es que desde épocas remotas los Konii (Conios) y los Tartesios formavan una cultura común pués las muestras de escritura tartésica más antiguas se encontrarón en la zona del Algarve Portugués. Pueden opinar diferentemente pero está es mi opinión,Turdulos y Turdetanos tienen las mismas raízes Tartésicas junto con los Conios. Lo que en la edad de bronce se conoce como grupo de Atalaya.
Poblaciones del sur peninsular. No sale Conisturgis (Medellín)
Leandre Villaronga. Corpus. dep legal: M- 4192-1994.

                              CONCLUSIONES FINALES :
Todas las monedas Ibericas acabadas en KEN se refieren a nombres tribales de los Iberos.
Ya expuesto el desglose de las palabras y su función estructural comentada arriba.
Así vemos como este patrón va desde la Narbonense hasta la zona del actual Albacete (Urkesken) zona que delimita con las monedas de encuñación Libio-Fenicias costeras del sur y las monedas Tartesias o Ibericas del Sur.
Vemos también en el plural usado por las monedas iberas del siglo I a.c. la terminación es : Auses, Iltirkes, Laies,Untikes,etc.. al igual que en la moneda tribal de los Baskunes. Con lo que me hace pensar que hasta la zona del actual navarra hubó una influencia mutua no solo del alfabeto ibérico que fué usado por los pueblos celtíberos sino que tiene estructura gramatical ibera. Baskun singular Baskunes plural. Veamos que Leandre Villaronga expone en su libro Moneda antigua de la península ibèrica, este estudio realizado por el. Y como difiere del de otros echos en su época.
Personalmente no incluiria a Caristios ni Vardulos como Iberos Y pondría a los vascones como pueblos con influencia Celtíbera.
Aunque creo que el reconocido numismàtico Catalàn Leandre Villarronga  hizo una comparativa monetal donde comparó las terminaciones Kum, Kun diferenciandolas de las acabadas en akos, ikos correspondientes a los Arevacos.
Esta claro que la terminación en Ken corresponde a tribus Iberas. 
Siendo estas tribus limítrofes las Celtíberas las que fuesen enriqueciendose mutuamente con el paso de los años y adoptando el alfabeto ibero para comunicarse entre ellos adaptandolo a sus necesidades linguísticas. Viendo que en su procedencia tuvierón que venir de migraciones diversas desde las estepas Siberianas en la edad del bronce (cultura Yamna) , Finlandia, Bretaña (Galaicos) e incluso Hallstaat del danubio como llegarón en la zona Nord-este en la edad del bronce mezclandose con los nativos o imponiendose por la fuerza.
Toda esta amalgama de tribus diversas configuraran los pueblos que llamamos celtíberos e Iberos.
Numismàtica antiga de la península ibèrica. Leandre Villarronga.
Dep legal :B-50433-2004


miércoles, 22 de enero de 2020

TRIBUS IBERAS DEL LEVANTE PENÍNSULAR.

Las tribus del levante penínsular desde la desembocadura del rio Iber serían:
Los Ilercavones tribu con parentesco con los Iltirkes. Llamados actualmente Ilergetes. Vemos como ambas tribus comienzan con ILER y luego una usa Getes y la otra Cavones. Por eso pienso que el Oppida podría empezar x Iltir igual que Iltirda. Por el momento se nombra el Oppida de Iberà cerca de la desembocadura del rio Iber. Así pués nos tocará esperar tener nuevos datos al respecto. Pués moneda acabada en Ken no hay.
La ceca OTOBESKEN correspondería a la zona del actual provincia de Castellón aunque es la actual Oropesa un municipio costero. Así Otobesa tuvo que ser una ciudad comercial y portuaria.
Le sigue con inscripción monetal ibérica el Oppida de ARSE que en época romana se llamaría Saguntum. Este puerto comercial ya fué importante antes de la llegada de los romanos debido a que conectava con la Via Heraclea y de allí Comerciantes griegos y Fenicios desembarcavan sus mercancías.
varias inscripciones ARSESKEN  nombre tribal de los habitantes de ARSE.
ARSEETAR  , ARSEGIKURKUR , Esta última le veo parecido a una moneda de caudillos Galos con leyenda KurukuruAtin.  y finalmente en este importante y próspero puerto hay moneda de un régulo con inscripción : IKORBELES. que separamos IKOR nombre similar al actual Iker + BELES alabanza al Dios Belus. con significado : El gran señor IKOR.  Varias culturas cojen apelativos de sus Dioses como el Egipcio Akenatón. Belus es otra manera de nombrar al dios Cananeo Ba'al. Los Tirios le llamavan Belus.
El oppida de EDETA da nombre a la tribu nombrada por griegos y Romanos de los Edetani y nombrandose estos Eisdetes. Aunque no tenemos moneda tribal como en Arse-Saguntum. Por eso dejo en el mapa su nombre en latín.
Los Contestanos són otra tribu con pocos datos respecto a monedas con referencia como la de Arse o como sus vecinos de Urkesa. Dejo el nombre en latín a la espera de nuevos hallazgos arqueológicos. Ilici fué un oppida importante donde residio la Dama de Elche. Pero esa zona sufrió la invasión cartaginesa y la ocupación posterior romana.
Mapa aproximado de las tribus iberas  en negro , oppidas en rojo , rios en azul con nombre en íbero y en ausencia de el como el Júcar que pudo ser Sucrón se pone el nombre en Latín. Tribus Iberas del sur en marrón con nombre en Latín.
Realizado por mi .
La tribu vecina de los URKESken correspondiente al actual proincia de Albacete con su oppida Urkesa. con alguna letra de influencia del iberico sur-oriental al igual que la tribu de los Ikalkus-ken al acercarnos a las tribus del sur vemos como estas bien por sus intercambios comerciales o por otros motivos influyen en estas regiones limítrofes.
Los Mastienos  con oppida Mastia. Será la región elegida por el Cartaginés Aníba'al y donde fundaria su capital portuaria Quart Hadast. (Cartago nova)
Para avanzar desde allí en su conquista de Roma.
Me a parecido curioso que de las tribus del Sur no hay moneda acabada en Ken. que es el etnónimo usado en las cecas monetales desde Albacete hasta la Narbonense. 
Así pienso que el nombre dado a estas tribus fué dado por griegos y Romanos pués la única conexión es con el oppida como el oppida de BASTI con los BASTETANI.    El oppida de Ore / Oreto con los ORETANI, 
Los Túrdulos y Turdetanos debierón de tener varios Oppidas importantes pero solo uno claro que de nombre a su tribu. KonisTurgishttp://www.medellinhistoria.com/secciones_2/medellin_tartesico_conisturgis_18 
Lo curioso es la ubicación en el actual Badajoz en la ciudad arqueológica de Medellín. De lo que fué la capital de los Conios o pueblo Konii situado en el Algarve Portugués. 
Hemos de ver los oppidas con similitud como ILITURGI e ISTURGI.( actual Arjona) de donde procediá el príncipe Turdetano Iltirtirtin enterrado en la necrópolis de Píquia.
https://www.visitarjona.com/cultura/yacimientos-arqueologicos/necropolis-de-piquia  y veremos que en ILITURGI  (actual Mengíbar)hubó un régulo importante aunque en casi todos los hubo en Obulka un gran clan Tartésico. Esta zona aunque fué la más rica y opulenta tiene aún hoy en día muchas dudas.
A mi parecer la zona del Algarve portugués la zona turdetana y Túrdula fué en época Tartésica la misma gente. 
Herederos del megalitismo Atlántico y pertenecientes al grupo del bronce de Atalaya. Llamado también Bronce de sur.
Imagén libre extraida de internet.
¿Como puede ser que la capital de los Conios estuviese en la actual Medellín ? No les parece que los Konii y los Tartesios fuerón el mismo pueblo ?
El oppida de Onuba actual Huelva donde desembocava el rio Tinto y el Odiel  ruta también de las minas Tartesias esta al lado de la región konii. y se asemeja a la ciudad de Osonuba en territorrio Portugués.
En Onuba se encontró un asentamiento primitivo datado de 4000 años de antiguedad con idolos oculados. sería junto al asentamiento del Calcolítico de Jaén (Marroquies bajos ) de las poblaciones más antiguas en esta zona Tartesia. Auringis en época romana. Siendo famoso su santuario religioso en época iberica.

sábado, 4 de enero de 2020

NERONKEN la ceca de la NARBONENSE

NERONKEN la ceca monetal de la zona Narbonense.
figura en esta página web como capital de los Elysicees aunque tiene el etnónimo íbero acabado en KEN .
NERON-ken si vemos a sus vecinos Indiketes Indikes-ken o Untikes-ken sería el nombre tribal.
https://es.wikipedia.org/wiki/Elisices
Según esta página Neronken se ubicava cerca de la ciudad de Narbonne aunque está fué fundada por los romanos en el 118 a.c. Colonia Narbo Martius. Estava ubicada en la Via Domitia el primer camino romano de la Galia que comunicava la península Itálica con la península ibérica.
en el siglo III a.c. esta tribu sufre la invasión de los Volcas Tectósages que destruyen los Oppidas Iberos para ocupar el territorrio.
Como vemos esta tribu de los Volcas provenian del Danubio así que són llamados Galos solamente por ocupar dicho territorrio donde sale Longostaletes en el mapa antes de invadir la zona de NERONKEN.
Aparte adoptan el alfabeto iberico para posteriores acuñaciones monetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Volcas_tect%C3%B3sages
Biurbi , Illiberis, Ruscino, debieron ser poblaciones de la tribu de SELON-ken. Lo que hoy conocemos como Sordones seguramente nombre dado después en la ocupación de las tribus Volcas en el siglo III a.c.
mapa del libro : Ancient Coinage of the iberian península. Leandre Villaronga & Jaume Benages. Dep legal : B-34790-2011. El río Herault se llamaba Arauris en época romana y separaba la tribu de los Elysicées de los Longostaletes.Sale otro rio que se llamó Orbis.
Según Leandre Villarronga Neronken fué un Oppida situado en Mont-Laures cerca de Narbonne.
fotografia del libro : Corpus de Leandre Villaronga. dep legal : M-4192-1994
 en cuanto a la moneda con inscripción KURUKURU-ATIN se refiere a un caudillo Galo. Vemos como la palabra ATIN se repite en otras monedas iberas.
seguramente indicaría un alto cargo.

viernes, 3 de enero de 2020

KERE els CERETANS - Ceretani

 Los KERETES  * CERETANI  *  CERETANS.
Mapa con la localización aproximada de la capital  en rojo y la tribu Ibera ó celtíbera correspondiente en negro. 

Esta tribu habitava en la zona Pirenaica en la actual Cerdaña Siendo su capital KERE que estava cerca de la actual LLívia y que se llamó en época romana Julia Lybica.Actualmente se están excavando los restos de un teatro romano.
 Este enclave controlava el paso por las montañas a la zona de la alta Cerdaña siguiendo el curso del rio Segre hasta el valle del Tet.La Via Ceretana.
kere la capital ibera, marcada en rojo en el mapa estava en el centro del territorrio de los Keretes o Ceretani. La zona más alta del promontorio donde hoy está el castillo ya fué habitada en el 3000 a.c.(Hachas del neolítico, material cerámico de la edad del bronce)
http://llivia.org/es/ayuntamiento/historia.html 
Así podriamos decir que la tribu vecina de los Sardons ó Selonken eran Celtíberos con influencia del comercio Foceo de Massalia.
Por la actual región Francesa des pyrénées orientales se han encontrado inscripciones en lengua iberica ya sea en yacimientos arqueológicos,cerámica o esculpidos en las rocas.

El yacimiento arqueológico del Castellet de Bolvir también merece una mención especial.                    s. IV a.c.
Por lo que e leido en este trabajo arqueológico de Bolvir era una zona donde fundian el oro pirenaico y el plomo. Otro interés para los Romanos pués vemos que en casi cada tribu Ibera la minería y el trabajo relacionado como fundición, joyería y armas era algo que dominavan nuestros ancestros. https://www.academia.edu/33902263/Actividades_metal%C3%BArgicas_en_los_Pirineos_durante_la_antig%C3%BCedad_el_yacimiento_del_Castellot_de_Bolvir_Cerdanya_y_el_pueblo_de_los_Ceretanos 
Aparte del dominio en mineria y fundición los íberos keretes dominavan el paso pirenaico comentado anteriormente.
No se a hallado moneda con inscripción keretes.
Lo tengo anotado como podría ser pero no hay constancia.
Encambio si la hay de moneda con inscripción Kere que sería la capital aunque estas están en colecciones privadas. ( sería muy similar a la moneda de kese solo cambiaria la letra r.)
Foneticamente la letra K ibera se latiniza a una C con el tiempo pasando de Keretani a Ceretani. así vemos lugares como el Puig cerdà poblaciones como Ceret que tienen esta raíz etnónima.En Catalán decimos Ceretans para referirnos a los habitantes de la Cerdaña.
Esta zona al igual que la zona boscosa de los Oskum-ken y los Arenosi tenian abundantes Nemeton al igual que los Celtas.
Los Nemeton eran los bosques sagrados donde los druidas realizaban sus rituales y ceremonias a las divinidades.

Divinidades Iberas :
Neitin - Netin : Dios del trueno y de la guerra asociado con el dios Marte romano. Sale en la estela funeraria de Santa perpetua de la Moguda, En la estela de Guissona,y en multiples textos de carácter funerario pués era el Dios que también cumplia la función de juez de las almas así como su guia en el viaje al más allà.
https://cosasdelvalles.wordpress.com/category/santa-perpetua-de-la-mogoda/  ( Estela de santa Perpetua, original en el MNAC de Barcelona.)
Los arboles sagrados de los Iberos y Celtas eran principalmente: el Tejo, el Roble y la encina.
Aunque habrían otros que desconocemos como podría ser el bosque de Boj -Boix del laberinto verde de Nevias.
En la zona montañosa són más abundantes los abetos, robles y pino negro.
El Roble tiene la peculiaridad de atraer al rayo con lo cual pienso estaría inculado al Dios del trueno Neitín.
Su energía aporta fortaleza y valor cualidades necesarias para el guerrerro antes de entrar en combate.
Meditar a los pies de un roble es muy aconsejable si se quiere orientación o consejo.
La Encina: Era el árbol más abundante en los bosques mediterraneos del que se alimentan los jabalis y aún hoy en día el cerdo ibérico de bellota. Asociado a la Diosa madre Tierra.
Su energía es como la de una madre amorosa y comprensiva.
Alivia las penas del corazón , sana el cuerpo físico y emocional.
La Diosa Madre representava la madre naturaleza, animales, plantas, seres humanos, todos dependian de su sustento. El mundo visible y el invisible.

El Tejo: Los Iberos machacavan sus hojas venenosas para impregnar sus flechas y así ser más letales. También se usó en suicidios colectivos antes de que entrasen las tropas romanas en las poblaciones o para envenenar a estos. Seguramente por eso és un arbol asociado con la muerte aunque la verdad es que posee una gran fuerza que usarón los sacerdotes y druidas Celtíberos. Debió de formar parte del aprendizaje druídico.
Su energía nos enraiza bien en la tierra para así poder acceder a niveles de conciencia más elevados. (Igual con la ayuda de alguna planta alucinógena o setas.)
Los pueblos semitas veneraban el Acebuche (olivo salvaje)
En la isla de kotinoussa había un bosque de acebuches sagrados.
Los pueblos Talayóticos también veneraban este árbol del cuyos frutos se extraia el aceite de oliva.
Podriamos pensar que para los pueblos antiguos todos los árboles eran hijos de la gran Madre y por lo tanto merecían un respeto.
Para cualquier experiencia con árboles centenarios hay que practicar el ejercicio de enraizamiento. 
Sugerencia web : https://conscienciarborea.com/ 
********************************************************************************
                               Les KERETES  * CERETANI * CERETANS
Carte avec l'emplacement approximatif de la capitale en rouge et la tribu ibérique  ou celtibère correspondante en noir. (power point.)

Cette tribu habitait la région des Pyrénées de l'actuelle Cerdagne. Sa capitale KERE était proche de l'actuelle LLívia et a été nommée à l'époque romaine Julia Lybica. Les vestiges d'un théâtre romain sont en cours de fouille.
Cette enclave contrôlait le passage à travers les montagnes vers la région de la Haute Cerdagne en suivant le cours de la rivière Segre jusqu'à la vallée du Têt. La Voie Ceretaine.
http://llivia.org/fr.html 
 Kere la capitale marquée en rouge sur la carte était au centre du territoire des Keretes ou Ceretani (en Latin ). La zone la plus élevée du promontoire où se trouve aujourd'hui le château était déjà habitée en 3000 avant JC (Axes du néolithique, matériau céramique de l'âge du bronze)
Ainsi, nous pourrions dire que la tribu voisine des Sardons ou des Selonken étaient Celtíberes avec une influence du commerce Fócee de Massalia. Pour la région française actuelle des Pyrénées-Orientales, des inscriptions en langue ibérique ont été trouvées dans des sites archéologiques, céramiques ou sculptées dans les roches.
Le site archéologique du Castellet de Bolvir mérite également une mention spéciale. s.IV a.c.

D'après ce que j'ai lu dans ce travail archéologique de Bolvir, il y avait une zone où l'or pyrénéen et le plomb fondaient. Un autre intérêt pour les Romains est que dans presque toutes les mines des tribus Iberes et les travaux connexes tels que la fonderie, les bijoux ét la fabrication d'armes, étaient quelque chose que nos ancêtres dominaient.
http://www.rutadelsibers.cat/Jaciments/El-Castellot-Bolvir
Outre le domaine de l'exploitation minière et de la fonte, les kéretes ibériques dominent le passage pyrénéen mentionné ci-dessus.
Aucune monnaie n'a été trouvée avec l'inscription keretes.
Je l'ai noté tel qu'il pourrait être, mais il n'y a aucun dossier.
En échange s'il y a une pièce avec inscription Kere qui serait la capitale. 
Bien que celles-ci soient dans des collections privées. (ce serait très similaire à la monnaie de kese il suffit de changer la lettre r.)
Phonétiquement, la lettre K ibere devient latine à un C au fil du temps de Keretani à Ceretani. Ainsi, nous voyons des endroits comme les populations Puig Cerdà comme Ceret qui ont cette racine ethnonyme. En Catalán on dit Ceretans aux habitants de la Cerdagne.
Cette zone ainsi que la zone boisée des Oskum-ken et des Baskunes  avaient d'abondantes Nemetons comme les Celtes.
Les Nemetons étaient les forêts sacrées où les druides effectuaient leurs rituels et cérémonies aux divinités.
Divinités Iberes:
Neitin - Netin: Dieu du tonnerre et de la guerre associé au dieu romain Mars. Il sort dans la stèle funéraire de Santa perpetua de la Moguda, Dans le sillage de Guissona, et dans de multiples textes de caractère funéraire, c'est le Dieu qui remplit également la fonction de juge des âmes ainsi que son guide dans le voyage au-delà .
https://cosasdelvalles.wordpress.com/category/santa-perpetua-de-la-mogoda/   (L'originel est exposé au MNAC de Barcelone.)

Les arbres sacrés des Ibères et des Celtes étaient: Le chêne, l'if et le chêne vert principalement mais aussi d'autres arbres comme le sapin ét le Buis.
Dans la zone montagneuse, les sapins, les chênes, le buis et les pins noirs sont plus abondants.

Le chêne a la particularité d'attirer la foudre avec laquelle je pense qu'il serait inculqué au dieu du tonnerre Neitin.
Son énergie apporte force et valeur, qualités necessaires pour les guerriers avant d'un combat.
Méditer au pied d'un chêne est très conseillé si vous souhaitez être guidé ou conseille pour l'esprit arboré. 

Chêne vert: C'était l'arbre le plus abondant des forêts méditerranéennes dont se nourrissent les sangliers et encore aujourd'hui le porc ibérique nourri au gland. Associé à la déesse Mère Terre.
Son énergie est comme celle d'une mère aimante et compréhensive pour les animaux et humains. Pourtant nous soulage l'esprit, guerisse le corps phisique et emotionel.

L'If: Les Ibères écrasaient leurs feuilles vénéneuses pour imprégner leurs flèches et ainsi être plus meurtriers. Il a également été utilisé dans des suicides collectifs avant l'entrée des troupes romaines dans les populations ou pour les empoisonner. C'est sûrement pourçelá c'est un arbre associé à la mort, bien que la vérité soit qu'il à une grande force qui ont utilisé les prêtres et les druides Celtíberes. Il doit avoir fait partie de l'apprentissage druidique et son énergie nous emmène bien dans la terre pour accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Surement avec la prisse des plantes alucinógenes ou bien champignons alucinógenes.

Les peuples sémitiques vénéraient le Acebuche (olivier sauvage)
Sur l'île de Kotinoussa, il y avait une forêt d'oliviers.
Les peuples Talayótiques vénéraient également cet arbre dont on extrait l'huile d'olive.On pourrait penser que pour les peuples anciens, tous les arbres étaient des enfants de la grande Mère nourrissante et méritaient donc le respect humain.
Pour toute expérience avec des arbres centenaires, vous devez pratiquer l'exercice d'enracinement.
Suggestion Web : https://conscienciarborea.com/ 

Mon blog: https://idiomaiber.blogspot.com/